Eosinofili, relativ overvekt av eosinofile granulocytter i perifert blod. Dette er celler med spesielle røde korn i cellevæsken. Tilstanden kan lett påvises fra blodprøver. Eosinofili forekommer særlig ved enkelte allergiske tilstander og infeksjoner med tarmparasitter, og som symptom ved visse sykdommer.