Eukromatin er løst pakket DNA i cellekjernen, se kromatin.