Evulsjon, bortriving av en organdel eller struktur, f.eks. en benbit som rives løs fra et muskelfeste.