Farmakomani, sykelig trang til å innta legemidler.