Farmakomani er sykelig trang til å innta legemidler.