Faryngektomi, operasjon hvor svelget eller deler av svelget fjernes.