Feminisering, utvikling av kvinnelige særtrekk på kroppen. Ordet brukes også for å betegne endring i kvinnelig retning hos en mann, f.eks. når det gjelder behåring, stemmeleie og fordeling av fettvev.