Florid, blomstrende, velutviklet. Betegnelsen brukes om sykdommer som utvikler seg hurtig og voldsomt.