Flutter er kortform av hjerterytmeforstyrrelsen atrieflutter (se denne).