Rytme- og ledningsforstyrrelser i hjertet

Arytmi, uregelmessighet i hjerterytmen. Ordet brukes oftest om uregelmessig hjerteaksjon.Hos barn og unge mennesker svinger hjertevirksomheten normalt med åndedrettet (respiratorisk arytmi). Arytmier skyldes oftest ekstrasystoli, hvor et hjerteslag kommer for tidlig og etterfølges av en pause. Dette kan føles ubehagelig, men er som regel ufarlig.Flimmer er en form for arytmi hvor hjertets sammentrekning er rask og helt uregelmessig. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Stein Samstad

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 48 artikler:

N

  1. nodal