Rytme- og ledningsforstyrrelser i hjertet

Arytmi er det samme som hjerterytmeforstyrrelse. . Hele artikkelen