Hjerterytmeforstyrrelser er tilstander hvor den normale hjerterytmen er forstyrret. Dette kan være at hjertet slår for langsomt, for raskt eller ujevnt. Hjerterytme er det samme som hjertefrekvens. Det brukes i dagligtale synonymt med puls, selv om det er noe misvisende. Fagbetegnelsen på hjerterytmeforstyrrelse er arytmi. Den normale hjerterytmen hos voksne er noenlunde jevn, med 50–100 hjerteslag per minutt. Hele artikkelen