Fonofobi, (av fon- og -fobi). 1. Talefrykt, stamming. 2. Ubehag ved sterk lyd, sees ved skader av det indre øret.