Forkastelsesreaksjon er det samme som avstøtningsreaksjon.