Transplantasjonsmedisin

Transplantasjon er overføring av celler, vev eller organer innen et individ eller mellom to individer. Dette kan være fra ett sted til et annet innen samme individ (autolog transplantasjon), fra ett individ til et annet individ innen samme art (allogen transplantasjon) eller mellom individer av ulik art, for eksempel fra gris til menneske (xenotransplantasjon).. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Line Boulland

Oslo universitetssykehus

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 38 artikler: