Forrykthet, egentlig rykket ut av fatning, senere brukt om sinnslidelser som særlig angriper tankelivet, med kronisk forløp og systematiserte vrangtanker (paranoia). Uttrykket forrykthet brukes nå sjelden.