Psykoser, schizofreni og paranoide tilstander

Psykose, den vanligste brukte betegnelsen for alvorlige psykiske lidelser hvor det foreligger realitetsbrist. Den manglende realitetsinnsikten (sviktende dømmekraft, feiltolkning av sosiale signaler, sviktende kontaktevne) gjør også at de fleste personer med psykose fungerer dårlig i samspill med andre mennesker. Med visse unntak (paranoia), vil også de fleste personer som er psykotiske, virke påfallende i sin væremåte i andres øyne. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Ivar Røssberg

Universitetet i Oslo

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 47 artikler: