Fortis er latin for 'sterk', et uttrykk som brukes om legemidler.