Fosfolipidantistoffsyndrom er det samme som antikardiolipin-syndrom.