Frekvens, den hyppighet en hendelse forekommer med. F.eks. er pulsfrekvensen antall hjerteslag per tidsenhet (oftest per minutt).