Funksjonsdyspné, tung pust i forbindelse med fysiske anstrengelser.