Genetisk kart, kart som viser ulike geners beliggenhet i forhold til hverandre på hvert enkelt kromosom. Angir hvilke posisjoner arveanlegg har i forhold til hverandre, og avstanden mellom dem.