Genetisk manipulasjon er et uttrykk som ofte er brukt om genspleising og genteknologi. Genetisk manipulasjon er et ladet begrep som ofte benyttes for å sette genteknologien i et negativt lys.