Genu, ordet brukes i medisinen også for å betegne at en struktur har en bøy eller knekk som kan minne om et bøyd kne.