Genu valgum, det samme som kalvbent. Oppstår når lårbenets indre leddvalse (condylus medialis) er større enn vanlig, slik at vinkelen mellom lårbenets lengdeakse i forhold til skinnebenets lengdeakse danner mer enn 20°. Normalt er vinkelen ca. 5-10°, slik at man altså vanligvis har en 'fysiologisk valgus' i kneleddet. Det motsatte kalles hjulbent eller genu varum. Se også Q-vinkel.