Ger-, forstavelse som angir at noe har med alderdommen å gjøre.