Giardiasis, tarminfeksjon forårsaket av flagellaten Giardia lamblia. Sykdommen forekommer hyppigst i varmere strøk, men er også påfallende hyppig i St. Petersburg. Sykdommen smitter via en cysteform som skilles ut i avføringen, men selve mikroben påvises lettest i sekreter i tolvfingertarmen som kan suges opp fra øvre del av tolvfingertarmen ved hjelp av endoskopi. Sykdommen gir diaré som vanligvis går over av seg selv. Dersom tilstanden varer ved, kan den behandles effektivt med antibiotika.