Ginglymus er det samme som hengselledd. Det vil si et ledd som bare kan dreie rundt én akse i ett plan, for eksempel fingrenes ytterledd.