Gitoksigenin, hjertestimulerende organisk forbindelse, et aglykon som fås ved hydrolyse av glykosidet gitoksin, som finnes i revebjelle, se digitalis. Finnes i små mengder i gulrot.