Farmakognosi

Farmakognosi er læren om naturstoffer og naturprodukter som brukes som legemidler eller som brukes ved framstilling av legemidler. Farmakognosi er et farmasøytisk fag. Læren omfatter i dag naturstoffkjemi, kvalitetskontroll av droger og plantebaserte tilberedninger, samt fytoterapi, og inkluderer også elementer av fagene botanikk, kjemi og farmakologi. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Helle Wangensteen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 50 artikler: