Gjesping, dyp innånding med åpen munn. Gjespingen er ikke viljestyrt, og opptrer for eksempel når man er trett eller kjeder seg. Den dype innåndingen har trolig betydning for å fylle underventilerte lungeblærer med luft og å hindre dem i å falle sammen. Innåndingen stimulerer også strømmen av venøst blod mot hjertet.