Glottiskrampe er en ufrivillig sammentrekning av strupehodets muskler med delvis tillukking av stemmespalten, slik at det blir vanskelig å puste.