Gnatoschisis, kjevespalte, medfødt, arvelig lidelse, sees ikke sjelden sammen med leppe-kjeve-ganespalte. Behandles med operasjon.