Gonade-dysfunksjon, fellesbenevnelse på avvik fra normal funksjon i testikler eller ovarier. Kan innebære redusert sæd- eller eggkvalitet, og/eller endring i hormonproduksjon som kan være forbigående eller varig.