Håndleddsbrudd er brudd i håndleddets ben og deles primært inn i radiusfraktur og Colles' fraktur.