Hørselstrening, auditive øvelser, tale nær øret med eller uten lydforsterkende apparater, kombinert med visuelle demonstrasjoner av gjenstander og handlinger, blant annet munnavlesning (oppfattelse av tale gjennom betraktning av munnbevegelsene). Se også døvhet.