Halvannenlinjetjeneste, betegnelse som brukes om sykestuer, distriktsmedisinske sentre og forsterkede sykehjemsavdelinger, opprettet for å yte medisinsk behandling utover det kommunehelsetjenesten vanligvis er rustet til, men mindre omfattende og ressurskrevende enn sykehusbehandling. Har fått økt aktualitet i de senere år som et oppfølgingstilbud til eldre pasienter etter sykehusinnleggelse for å forebygge varig funksjonssvikt og behov for fast sykehjemsplass.