sykehjem

Florida sykehjem, Bergen.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Sykehjem er en helseinstitusjon som gir pasienter heldøgns opphold, behandling og pleie som ikke behøver å skje i sykehus, men som likevel krever mer helsefaglig innsats enn det som er praktisk mulig eller forsvarlig å yte i pasientens eget hjem. Sykehjem er en del av kommunehelsetjenesten.

Tiltak med annen boform for heldøgns omsorg og pleie kan sidestilles med sykehjem. Forutsetningen er at tiltaket dekker behovet den enkelte pasient har for nødvendig og forsvarlig helsehjelp.

Tradisjonelle aldershjem eller omsorgsboliger kan ikke uten videre likestilles med sykehjem, da disse vanligvis ikke har den nødvendige bemanningen av sykepleiere og annet helsepersonell, og heller ikke bygningsmessig er tilrettelagt for slike oppgaver.

Oppgaver

Sykehjem ivaretar følgende oppgaver innen den kommunale helsetjenesten, med vesentlig innretning mot eldreomsorgen:

  • medisinsk attføring
  • avlastning
  • permanent opphold
  • skjermet opphold for personer med aldersdemens
  • terminal pleie

Det finnes også sykehjem som gir tilbud til barn, unge og yngre voksne med funksjonshemninger og sykdommer som medfører behov for døgnkontinuerlig helsefaglig innsats.

Organisering

Innleggelse i kommunale sykehjem skjer på frivillig basis etter søknad og vedtak med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven. Sykehjem skal ha tilknyttet lege, og sykepleier skal være ansvarlig for det sykepleiefaglige tilbudet. De fleste sykehjem eies og drives av kommunene, men det er ingen ting i veien for at andre kan eie og drive sykehjem, eventuelt med økonomisk tilskudd fra en kommune. Fram til 1988 var sykehjemmene drevet av fylkeskommunene.

Dagplasser

Ved flere sykehjem har man såkalte dagplasser. Pasientene her får samme terapeutiske tilbud som de øvrige pasienter, men bor hjemme om kvelden og natten. Dette er ikke minst aktuelt for personer med aldersdemens eller under rehabilitering. For personer med aldersdemens er det også mange steder innrettet egne skjermede enheter i sykehjemmet.

Psykiatriske sykehjem

Tidligere fantes også mange psykiatriske sykehjem med formål å gi psykiatrisk behandling og pleie til pasienter som hadde en psykisk lidelse eller aldersdemens. Disse funksjonene er nå for det meste erstattet med egen bolig i tillegg til oppfølging fra et distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller psykiatrisk poliklinikk, eller for personer med aldersdemens opphold i skjermet enhet i kommunalt sykehjem.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg