Sykehjem, hovedsakelig brukt om institusjon for heldøgns omsorg og pleie drevet som del av kommunehelsetjenesten. Sykehjem skal gi tilbud om døgnopphold til personer som trenger helsefaglig bistand utover det som forsvarlig kan gis i eget hjem. Tiltak med annen boform for heldøgns omsorg og pleie kan sidestilles med sykehjem. Forutsetningen er at tiltaket dekker behovet den enkelte pasient har for nødvendig og forsvarlig helsehjelp. Tradisjonelle aldershjem eller omsorgsboliger kan ikke uten videre likestilles med sykehjem, da disse vanligvis ikke har den nødvendige bemanningen av sykepleiere og annet helsepersonell, og heller ikke bygningsmessig er tilrettelagt for slike oppgaver.

Sykehjem ivaretar følgende oppgaver innen den kommunale helsetjenesten, med vesentlig innretning mot eldreomsorgen: medisinsk attføring, avlastning, permanent opphold, skjermet opphold for personer med aldersdemens samt terminal pleie. Det finnes også sykehjem som gir tilbud til barn, unge og yngre voksne med funksjonshemninger og sykdommer som medfører behov for døgnkontinuerlig helsefaglig innsats.

Innleggelse i kommunale sykehjem skjer på frivillig basis etter søknad og vedtak med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven. Sykehjem skal ha tilknyttet lege, og sykepleier skal være ansvarlig for det sykepleiefaglige tilbudet. De fleste sykehjem eies og drives av kommunene, men det er intet til hinder for at andre kan eie og drive sykehjem, eventuelt med økonomisk tilskudd fra en kommune. Fram til 1988 var sykehjemmene drevet av fylkeskommunene.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.