Hantavirus, en slekt av RNA-virus innen familien Bunyaviridae. Hantavirus gir hantavirusinfeksjon hos dyr, spesielt gnagere og fugler. Mennesket kan også bli infisert, men smitte fra mennneske til menneske forekommer praktisk talt ikke. Hantavirus omfatter to virusarter: Hantaan-virus og Puunmala-virus. Puunmala-viruset forårsaker nefropatia epidemica.