Hantavirusinfeksjon, zoonose forårsaket av hantavirus. Gnagere utgjør reservoaret, og mennesket infiseres vanligvis gjennom inhalasjon av aerosol fra gnagernes ekskreter. Hantavirusinfeksjoner finnes i mange områder i verden. I Nord-Europa har man jevnlig hatt epidemier med Nefropatia epidemica; sykdomsnavnet viser at nyrene er det viktigste målorgan for hantavirus.