RNA-virus er virus som har RNA som arvestoff, for eksempel picornavirus, paramyxovirus, reovirus og retrovirus. Se også virus.