RNA-virus, virus som har RNA som arvemateriale, f.eks. picornavirus, paramyxovirus, reovirus og retrovirus. Se også virus.