Helseforskrifter er en tradisjonsrik samlebetegnelse på forskrifter om hygieniske forhold. Forskriftene er i dag hovedsakelig utarbeidet med hjemmel i folkehelseloven, smittevernloven og matloven. Helseforskrifter inneholder vanligvis bestemmelser om renhold, renovasjon, drikkevann, støy- og støvbelastning, næringsmidler (produksjon, oppbevaring og omsetning), husdyrhold, forholdsregler mot smittsomme sykdommer med mer.

Sunnhetsloven av 1860 fastsatte at hver enkelt kommune skulle utarbeide egne helseforskrifter som skulle godkjennes av sentrale helsemyndigheter. De kommunale forskriftene er nå erstattet av nasjonale forskrifter. Det er kommunene og Mattilsynet som fører tilsyn med at forskriftskravene etterleves.

Forskrifter om krav til hygieniske og helsemessige forhold på arbeidsplasser er fastsatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Disse kravene følges opp av Arbeidstilsynet. Forskrifter om forhold knyttet til helse og hygiene på innretninger i olje- og gass-industrien (petroleumsvirksomheten) og på skip kan også ha hjemmel i petroleumsloven og skipssikkerhetsloven.

Begrepet helseforskrifter omfatter vanligvis ikke forskrifter som stiller krav til enkeltpersoners helse for eksempel i forbindelse med førerkort, maritime sertifikater, flysertifikat og lignende. Slike kalles gjerne helsekravsforskrifter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg