Helselovgivning, samlebetegnelse på lover og forskrifter som regulerer forhold vedrørende helsetjenester og helsepersonell, samt adgangen til å gripe inn overfor faktorer som kan påvirke folkehelsen eller virke sykdomsskapende. Helselovgivningen kan inndeles i regler om ansvar og oppgaver for ulike tjenesteytere (f.eks. kommunene og helseforetakene), regler om pasientrettigheter, regler om godkjenning av samt rettigheter og plikter for helsepersonell, regler om tvangstiltak overfor syke (f.eks. ved alvorlig psykisk sykdom og smittsom sykdom), regler om tiltak for å overvåke helsetilstanden og hindre utvikling av sykdom samt regler om tilsyn og kontroll.

Sosial- og helsedirektoratet, Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og fylkesmannen gir råd om hvordan helselovgivningen skal forstås. Disse organene har også ansvar for en rekke godkjenningsordninger med hjemmel i helselovgivningen. Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket fører tilsyn med at helselovgivningen følges. Helselovgivningen omfatter vanligvis ikke trygdelovgivningen (se folketrygden), matlovgivningen og arbeidsmiljølovgivningen.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.