hemoglobin Sogn, en variant av hemoglobin som skyldes en utskiftning av aminosyre nr. 14 i hemoglobinets betakjede. Årsaken er en baseutskiftning i det tilsvarende gen på kromosom 11. Hemoglobin Sogn ble oppdaget av dr. Eirik Monn hos et mor-barn par fra Sogn og er senere gjenfunnet hos norsk-amerikanere som har forfedre i Sogn. Anlegget er hittil bare registrert hos anleggsbærere hvor det ikke har sykdomsbetydning. Kartlegging av forekomsten har historisk interesse.