Herniering er det samme som brokkdannelse. Utposning av indre organer gjennom en brokkport. Se brokk.