Histidinemi, meget sjelden, medfødt stoffskiftesykdom. Årsaken til sykdommen er at kroppen mangler det første i den rekken av enzymer som bryter ned aminosyren histidin. Derfor blir mengden av histidin i blodet forhøyet, og en del av overskuddet utskilles med urinen (histidinuri). Histidinemi synes ikke å ha noen alvorlige konsekvenser for pasienten.