Histokompatibilitet er det samme som vevstypeforlikelighet.