Immunologi er læren om immunitet, det vil si om hvorfor og hvordan vi blir immune og unngår å få bestemte sykdommer.Immunologien dreier seg også om hvordan immunsystemet kan reagere mot deler av kroppen selv, i stedet for mot fremmede mikroorganismer (autoimmunitet).Immunologiske metoder er meget følsomme og spesifikke, og immunreaksjoner kan i en del tilfeller føre til sykdom. Hele artikkelen