Histopatologi, læren om forandringer i vev ved sykdom og skade.