Histopatologi er læren om forandringer i vev ved sykdom og skade.