Hormonresistens, tilstand der et hormons normale effekt på en celle enten er redusert eller opphevet. Tilstanden er sjelden og beror enten på at cellen mangler den spesifikke reseptoren for hormonet, eller at reseptoren i større eller mindre grad avviker i sin oppbygning fra det normale på grunn av mutasjoner i genet som koder for reseptoren. Overføringen av signalet fra hormonet og inn i cellene vil da mangle eller være utilstrekkelig.

Komplett mangel på spesifikke reseptorer er for de fleste hormoners vedkommende ikke forenlig med normal fosterutvikling og liv. Delvise resistenssyndromer er også sjeldne og kan gi varierende grad av symptomer avhengig av hvilken reseptor som er rammet, og i hvor stor grad funksjonen er blitt redusert. Ved hjelp av genteknologiske metoder kan man påvise mutasjoner i arvestoffet og til en viss grad forutsi hvilke konsekvenser mutasjonen har. Se mutasjon, reseptor.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.