Hundegalskap er det samme som rabies. Rabies kalles det fordi det som oftest smittes gjennom hundebitt.