Hybridom, hybrid cellelinje som er dannet ved sammensmelting av en normal, antistoffproduserende celle og en malign plasmacelle med evne til evig liv i cellekultur. Med slike celler kan en produsere antistoffer med konstante egenskaper gjennom lang tid i vevskultur, noe som er av helt avgjørende betydning for utviklingen av moderne immunologi og for å lage antistoffer til bruk i forebyggende medisin og for diagnostikk.