Hydroksylysin, aminosyre som oppstår ved enzymatisk innføring av en hydroksylgruppe på karbon nummer 5 i aminosyren lysin etter at polypeptidkjeden er syntetisert. Forekommer først og fremst i kollagen.